ΤΜΕΔΕ – European Association of Guarantee Institutions

Το ΤΜΕΔΕ φιλοξενεί την ετήσια εκπαιδευτική Διημερίδα του πανευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας «European Association of Guarantee Institutions» (AECM) στην Αθήνα στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2022. Βασικό θέμα της συνάντησης είναι η επόμενη μέρα της εγγυοδοσίας ως υπηρεσία και το συνολικό portfolio επιλογών και προϊόντων που δημιουργούνται γύρω από αυτή.

Το ΤΜΕΔΕ είναι πλήρες μέλος του «European Association of Guarantee Institutions» (AECM)Ως μέλος του, το ΤΜΕΔΕ έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές επίπεδο, πρόσβαση σε συνεχή πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα του κλάδου, καθώς και σε εκθέσεις, μελέτες και στατιστικά στοιχεία.

Ο AECM είναι ένας ισχυρός και καταξιωμένος Φορέας, που αποτελείται από 48 μέλη, από 28 διαφορετικές χώρες. Από την ίδρυσή του, το 1992, έχει παράσχει εγγυητικές σε περισσότερες από 2,8 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις.