Τροποποίηση Ημερομηνίας Δημοσίευσης Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2021

H Attica Bank ανακοινώνει ότι η δημοσίευση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2021 δεν θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2021, όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί στο Οικονομικό Ημερολόγιο, αλλά την 28η Δεκεμβρίου 2021.

 

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία