Ανακοίνωση ΤΧΣ – Attica Bank

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2021. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(«ΤΧΣ» ή «Ταμείο»), κατόπιν της αποψινής συνεδρίασης του Γενικού του Συμβουλίου, αποφάσισε να προχωρήσει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με το consortium ΤΜΕΔΕ/Ellington.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα προβεί σε περαιτέρω διευκρινήσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαπραγματεύσεων.