Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ

Πρόεδρος:     Γεώργιος Βλάχος
Αντιπρόεδρος Τάξεων 5η-7η:         Ιωάννης Κράβαρης
Αντιπρόεδρος Λοιπών Τάξεων:    Δημήτριος Μανδρούκας
Γενικός Γραμματέας:           Εμμανουήλ Βράιλας
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας:         Ανδρέας Ψάρρας
Ταμίας: Βασίλειος Βλάχος
Μέλη: Ζαχαρίας Αθουσάκης
  Χριστόφορος Κωνσταντινίδης
  Δημήτριος Τσουρέκας
  Ανδρέας Γερακάκης
  Βασίλειος Θεοδωρόπουλος
  Κωνσταντίνος Χούσος
  Δημήτριος Στουραΐτης

Αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν στις αρχαιρεσίες της Γ.Σ. της 29.10.2021:

Φίλιππος Αβρανάς

Παναγιώτης Μαυροδάκος

Αργύριος Καραματσούκας

Γαβριήλ Βαγδατλής

Σταύρος Καμαριώτης