Attica Bank – Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών του άρθρου 27Α Ν. 4172/2013

H Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 12.08.2021, στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021 έλαβε ομόφωνα τις κάτωθι αποφάσεις:

  • Διαπίστωσε, το σχηματισμό του -κατά τις προβλέψεις του νόμου- ειδικού αποθεματικού, ύψους €151.854.439,86 και την είσπραξη του εν λόγω ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο.
  • Αποφάσισε την έκδοση, στις 16.08.2021, 992.512.679 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και την παράδοση αυτών κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση αυτών στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, οι τίτλοι θα προσφερθούν μέσω του δικαιώματος εξαγοράς στους μετόχους της Τράπεζας, μετά θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή.
  • Αποφάσισε ότι, οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 07.07.2021 με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς και να καταβάλλουν το σχετικό τίμημα κατά το χρονικό διάστημα από 31.08.2021 έως και την 15.09.2021 ενώ παρείχε, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας αδιάθετων τίτλων στην τιμή εξαγοράς σε υφιστάμενους μετόχους και τρίτους.

Η Τράπεζα  θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση με λεπτομέρειες επί της ανωτέρω διαδικασίας.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ