4o Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών

Κωνσταντίνος Μακέδος Πρόεδρος ATTICA BANK και ΤΜΕΔΕ:

Στρατηγική μας:

Πράσινες επενδύσεις, κοινωνική υπευθυνότητα και ευνοϊκή χρηματοδότηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με την επισήμανση πως οι οικονομικοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνιστούν μια μοναδική ευκαιρία και πως θα πρέπει να διοχετευθούν σε επενδύσεις με ισχυρό αναπτυξιακό και πράσινο αποτύπωμα αλλά και μέγιστη κοινωνική διάχυση, ξεκίνησε την τοποθέτησή του στο 4ο Συνέδριο Υποδομών Μεταφορών, ο Πρόεδρος της ATTICA BANK και του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Μακέδος.

Μιλώντας για το πλήθος τεχνικών έργων που αναμένεται να εκτελεστούν σε όλη την επικράτεια ανέδειξε την επείγουσα ανάγκη για τη δημιουργία, ενίσχυση και  ευνοϊκή χρηματοδότηση ενός υγιούς οικοσυστήματος μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τεχνικού κλάδου προκειμένου να επενδύσουν στην προσαρμογή τους στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και να συμβάλουν καθοριστικά στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

Όπως καταλαβαίνετε,

συνέχισε ο κ. Μακέδος,

ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι κομβικός για την επανεκκίνηση της οικονομίας και το ξεπέρασμα της κρίσης,

περιγράφοντας ταυτόχρονα την υψηλή ανάγκη των επιχειρήσεων για δανειοδότηση, τις δυσκολίες πρόσβασης αλλά και το υψηλό κόστος δανεισμού σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα που είναι σταθερά το υψηλότερο στην Ευρωζώνη.

Απέδωσε τις δυσκολίες στο γεγονός πως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ταλαιπωρείται ακόμη από τον υψηλό βαθμό κόκκινων δανείων, περιγράφοντας ταυτόχρονα και τα σημαντικά βήματα που έχουν συντελεστεί από μέρους του προκειμένου να ενισχύσουν τις χρηματοδοτήσεις αλλά και τη θετική υποστήριξη της κυβέρνησης μέσω μεταρρυθμιστικών πολιτικών, τη δημιουργία του ΗΡΑΚΛΗΣ 1 και 2 και τη συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την παροχή υψηλής ρευστότητας.

Η ΤτΕ διαπιστώνει ότι έχει ενισχυθεί ο τραπεζικός δανεισμός στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά πρέπει να ενισχυθεί προς τις μικρές και μεσαίες. Όπως αποτυπώνεται στην έκθεση Νομισματικής πολιτικής ο δανεισμός προς τις μεγάλες επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 14%, ενώ στις ΜΜΕ κατά 6,4%.

Παράλληλα, ο κ. Μακέδος υποστήριξε πως η εξυγίανση των ισολογισμών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί τη λυδία λίθο για το ξεπέρασμα του προβλήματος.

Αναφερόμενος στην ATTICA BANK και στο πέρασμά της στη νέα εποχή ο κ. Μακέδος είπε πως:

Υλοποιούμε ένα εμπροσθοβαρές τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, που προβλέπει την πλήρη εξυγίανσή της και την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται από τα σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα χρηματοδότησης της περιβαλλοντικής στρατηγικής.

Το έργο ήδη υλοποιείται και η Τράπεζα επανατοποθετείται στην αγορά τόσο σε ψηφιακό επίπεδο, όσο και μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της, το μοντέλο λειτουργίας των οποίων θα μεταβληθεί. Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του έτους να καταστούμε η πρώτη ελληνική τράπεζα που μηδενίζει τα κόκκινα δάνειά της και αφοσιώνεται πλήρως στις πολιτικές ανάπτυξής της.

Ο Πρόεδρος της ATTICA BANK περιέγραψε ως κεντρική επιλογή την μετατροπή της σε έναν στρατηγικό εταίρο αλλά και ένα ζωντανό παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς:

  • Υιοθετήσαμε την πολιτική “Green Within”
  • Αναπτύξαμε πολιτική «Green Lending» δημιουργώντας Green Home και Commercial Building Loans
  • Εφαρμόζουμε μεθοδολογία καθορισμού κατάλληλων SDG’s και ESG’s
  • Ενώ προετοιμαζόμαστε για:
    • Την Απόκτηση του Green Label και τη συμμετοχή μας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και στο United Nations Environment Program Finance Initiative
    • Στη λειτουργία Carbon Emissions Trading Desk

Στόχος, όπως ανακοίνωσε, οι νέες χορηγήσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των υποδομών να ξεπεράσουν το 1,5 δις € στην 3τια.

Επιπρόσθετα, καταλήγοντας ο κ. Μακέδος ανέφερε πως,

αντίστοιχη στρατηγική ακολουθούμε και στο ΤΜΕΔΕ ενισχύοντας δυναμικά τον πιστοδοτικό του ρόλο μέσα από στρατηγικές συμμαχίες με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους υπερεθνικούς φορείς EIF και EGF.