Ανακοίνωση για τη μετεγκατάσταση του Τμήματος Συντάξεων του τ. ΤΣΜΕΔΕ

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της τρέχουσας περιόδου και ιδίως τη λήψη μέτρων προς αποφυγή διασποράς του Covid – 19, ενημερώνουμε τα μέλη του Ταμείου και τους συναδέλφους συνταξιούχους, ότι στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και της υλοποίησης της νέας οργανωτικής δομής του, οι Υπηρεσίες του Τμήματος Συντάξεων της Περιφερειακής Δ/νσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ. ΤΣΜΕΔΕ), έχουν μετεγκατασταθεί από το κτίριο της Π. Π. Γερμανού 3-5 και εφεξής λειτουργούν στο κτίριο του τ. ΤΣΑΥ στην οδό Αχαρνών 29 στον πέμπτο όροφο. Διαβάστε εδώ και τη σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Σημειώνεται, ότι προς το παρόν και πάντα στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την αποφυγή διασποράς του Covid – 19 η φυσική παρουσία στις υπηρεσίες επιτρέπεται μόνο μετά από ραντεβού, που θα έχει νωρίτερα επιβεβαιωθεί με σχετική πρόσκληση της υπηρεσίας και μόνο για επείγοντα θέματα, τα οποία δεν δύναται να διεκπεραιωθούν εξ αποστάσεως.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις ή και πληροφορίες για την διεκπεραίωση των υποθέσεων που αφορούν τις συντάξεις, οι συνάδελφοι συνταξιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο προσωπικό στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105278839 και 2105278833.
Διευκρινίζεται, ότι οι Υπηρεσίες Ασφάλισης Κλάδου Κύριας Σύνταξης, Εισφορών και Ασφάλισης του Κλάδου Υγείας εξακολουθούν να στεγάζονται στο κτίριο του ΤΜΕΔΕ, στην Π.Π. Γερμανού 3-5.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2103740140, 2103740311, 2103740334, και στα Σημεία Εξυπηρέτησης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.