Μείωση 30% του ποσού των προμηθειών των εγγυητικών καλής εκτέλεσης, για το επόμενο τρίμηνο. Διεύρυνση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου και νέα ασφαλιστική παροχή.

Κ. Μακέδος: Το ΤΜΕΔΕ συμβάλλει έμπρακτα στην άμβλυνση των δυσχερειών, που προκάλεσε η πανδημία στους Πιστούχους – Μέλη του

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και κατόπιν εισήγησης του προέδρου Κωνσταντίνου Μακέδου, από 1η Ιουλίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου, μειώνει κατά 30% το ποσό των προμηθειών για τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης των ενεργών συμβάσεων των Πιστούχων – Μελών του.

Επιπλέον, το ΤΜΕΔΕ, από 1η Αυγούστου 2020, διευρύνει την ασφαλιστική κάλυψη προς τα μέλη του. Ανανεώνει και βελτιώνει σημαντικά τις εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις, προσαρμοσμένες στους ειδικούς κινδύνους των Τεχνικών Επαγγελμάτων και επιπλέον, εισάγει νέα ασφαλιστική παροχή για περίπτωση χειρουργικής επέμβασης.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Κωνσταντίνος Μακέδος:

«Το ΤΜΕΔΕ στέκεται και πάλι δίπλα στους Πιστούχους – Μέλη του, διευρύνοντας σημαντικά τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του. Στέκεται αρωγός σε άλλη μία κρίσιμη περίοδο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τους Έλληνες Μηχανικούς. Το Ταμείο, συμβάλλει έμπρακτα στην άμβλυνση των δυσχερειών, που προκάλεσε η πανδημία στους Πιστούχους – Μέλη του.

Με τη σημαντική μείωση του ποσού της προμήθειας για τις ενεργές εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, με τη σημαντική βελτίωση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου και με μία νέα ασφαλιστική παροχή, σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη ψηφιακή εγγυοδοσία και πιστοδοσία, αλλά και την ενεργό συμμετοχή στον Πανευρωπαϊκό Φορέα Εγγυοδοσίας, στόχος μας είναι το ΤΜΕΔΕ να αποτελεί έναν σύγχρονο και σταθερό πυλώνα στήριξης και ανάπτυξης για τον Τεχνικό Κλάδο και την χώρα».

Ανανέωση Ομαδικού Ασφαλιστηρίου συμβολαίου Ζωής-Ατυχημάτων-Υγείας

Το ΤΜΕΔΕ ενισχύει περαιτέρω την ασφαλιστική προστασία, που παρέχει στους πιστούχους – μέλη του, με τη βελτίωση των παροχών του συμβολαίου για το επόμενο έτος, διατηρώντας σταθερό και αμετάβλητο το συνολικό ποσό ασφαλίστρων, προκειμένου να εμπεδωθεί περαιτέρω το αίσθημα ασφάλισης στις τάξεις τους.

Οι βελτιώσεις κινούνται σε δύο κατευθύνσεις:

Α) Βελτιώνεται η υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψης του επιδόματος νοσηλείας, καθώς αυξάνεται το ύψος της ημερήσιας παροχής από 40 € σε 60 € ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η περίοδος αναμονής από τρεις σε δύο ημέρες.

Επιπροσθέτως, ο επίδομα νοσηλείας θα καταβάλλεται πλέον από την 1η  Αυγούστου 2020 σε όλες τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ασφαλισμένος νοσηλεύεται για τουλάχιστον δύο ημέρες και για το σύνολο των ημερών, που νοσηλεύθηκε, με ημερήσια παροχή ίση με 60 €.

Β) Εισάγεται νέα παροχή σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης, που θα καταβάλλεται σε κάθε ασφαλισμένο, ο οποίος θα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο για τουλάχιστον δύο ημέρες και ο οποίος θα υπόκειται σε χειρουργική επέμβαση. Πρόκειται για εφάπαξ ποσό κλιμακούμενο με βάση την πολυπλοκότητα της εγχείρησης, στην οποία θα έχει υποβληθεί και με μέγιστο ποσό τα 800 € ανά περίπτωση. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπάνης, καθώς η εν λόγω παροχή έχει αποκλειστικά τα χαρακτηριστικά του επιδόματος.

Υπενθυμίζεται, ότι το Ομαδικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα, που δημιούργησε για τα Ενεργά Μέλη – Πιστούχους του το ΤΜΕΔΕ, βάσει των καταστατικών του διατάξεων και κατόπιν διενέργειας δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, με ανάδοχο τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία παγκοσμίως, την ALLIANZ, εδράζεται σε δύο πυλώνες: «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης» και «Ζωής – Υγείας».

«Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης»: Οι πιστούχοι ή/και οι εταιρείες καλύπτονται εντός Ελλάδας για τα έργα ή/και τις υπηρεσίες, που προσφέρουν ως Μηχανικοί και για τα οποία έχει εκδοθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Οι παροχές ασφάλισης αφορούν σε κάλυψη:

  • Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Μηχανικών για τη μελέτη, επίβλεψη ή την παροχή υπηρεσιών μελέτης – επίβλεψης
  • Αστικής Ευθύνης έργου, που περιλαμβάνει τη Γενική Αστική Ευθύνη και την Αστική Ευθύνη Εργοδότη.

«Ζωής – Υγείας»: Οι πιστούχοι καλύπτονται όλο το 24ωρο, εντός και εκτός Ελλάδας με παροχές που αφορούν σε:

  • Αποζημίωση από ατύχημα σε περίπτωση θανάτου, μόνιμης, ολικής ή μερικής αναπηρίας
  • Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από ασθένεια ή ατύχημα
  • Παροχή για χειρουργική επέμβαση