Το ΤΜΕΔΕ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Πανευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM), 12-15 Ιουνίου στην Αμβέρσα

Το ΤΜΕΔΕ, δια του προέδρου του Κωνσταντίνου Μακέδου, θα δώσει το παρόν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του European Association of Guarantee Institutions (AECM), που θα πραγματοποιηθεί 12-15 Ιουνίου στην Αμβέρσα.

Στο επίκεντρο της  Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Πανευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας τίθενται φέτος, μεταξύ άλλων, οι Νέες Τεχνολογίες.

Όπως δήλωσε ο κ. Μακέδος:

Το ΤΜΕΔΕ συμμετέχει επίσημα, ισότιμα και ενεργά πλέον στις εργασίες του AECM, στον οποίο το Ταμείο μας είναι πλήρες μέλος του από τον Οκτώβριο του 2018. Στόχος μας είναι η άντληση τεχνογνωσίας και η υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών, καθώς επίσης και η σύναψη συνεργασιών, για την ενίσχυση της πιστοδοσίας και της εγγυοδοσίας. Στρατηγική επιλογή του Ταμείου είναι η ενίσχυση του Τεχνικού Κόσμου, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιων, των Ελλήνων επιστημόνων. Ταυτόχρονα στόχος μας είναι να τεθούμε στην πρωτοπορία των εξελίξεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας και να συμβάλουμε δυναμικά στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και της οικονομίας.

Σημειώνεται ότι το ΤΜΕΔΕ δια του προέδρου του κ. Κωνσταντίνου Μακέδου συμμετείχε και στις 9 και 10 Μαΐου στο workshop του AECM, με αντικείμενο «Digitalisation and Guarantee Activity» του European Association of Guarantee Institutions, (AECM) στη Ρίγα της Λετονίας, προσφέροντας τεχνογνωσία όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τομέα στον οποίο πρωτοπορεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εργασιών της Ετήσιας Συνέλευσης του AECM (με ενεργό link):

AECM Annual Event : Antwerp 2019