Η αντιμετώπιση του φαινομένου των ασυνήθιστα χαμηλών εκπτώσεων, η ανάγκη για έλεγχο και λογοδοσία για την ενίσχυση και τη διασφάλιση του κύρους, της αξιοπιστίας και της εύρυθμης λειτουργίας του κλάδου των δημοσίων έργων, τέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της ομιλίας του προέδρου του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνου Μακέδου στην ημερίδα που διοργάνωσε ο ΣΑΤΕ, με αφορμή την εφαρμογή του ν. 4412/2016.

Ο κ. Μακέδος, στο αμφιθέατρο του ΕΒΕΑ, έκανε λόγο για την ανάγκη εμπέδωσης μίας νέας κανονικότητας στον κατασκευαστικό και μελετητικό κλάδο, ενώ ανέλυσε τα προβλήματα, που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση για την εφαρμογή του νόμου για τα δημόσια έργα.

Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων:

«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το 2017, με βάση τις εγγυητικές επιστολές,  επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι αφενός έχουμε επιδοθεί σε ένα ιδιαίτερα ζημιογόνο, για εμάς, αλλά και για το δημόσιο συμφέρον ράλι προσφορών, και ασυνήθιστα χαμηλών εκπτώσεων και αφετέρου έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη συρρίκνωση της επαγγελματικής ύλης τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Μακέδο, από τις 50.154 εγγυητικές επιστολές που εκδόθηκαν το 2017, οι 42.129 αφορούσαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, δηλαδή ποσοστό 83,99%. Οι 6.799 αφορούσαν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, δηλαδή ποσοστό 13,56%. Οι 927 αφορούσαν εγγυητικές επιστολές δεκάτων, δηλαδή ποσοστό 1,85%. Οι 299  αφορούσαν εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, δηλαδή ποσοστό 0,84%.

Όπως δήλωσε ο κ. Μακέδος:

«Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πως αυτό το «ράλι» προσφορών και η «ανομβρία» στα έργα, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε πολύ μεγάλες εκπτώσεις και υπογραφές συμβάσεων έργου κάτω του κόστους, που με τη σειρά τους δημιουργούν έναν απόλυτο συστημικό κίνδυνο».

 Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «χρειάζεται να διαφυλάξουμε την υγιή λειτουργία του κλάδου μας», και πρόσθεσε ότι «για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές υπεύθυνη δεν είναι μόνο η Πολιτεία, που σαφώς φέρει ευθύνες, αλλά και ο ίδιος ο Τεχνικός Κόσμος».

Ο πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. επεσήμανε ότι:

«Αν οι ίδιοι δεν φροντίσουμε για τα του οίκου μας, τότε δεν μπορούμε να περιμένουμε από κανέναν και τίποτα να μας σώσει. Η αυτοδέσμευση και η αυτορρύθμιση είναι ενδείξεις ευφυΐας και προϋποθέσεις επιβίωσης του κλάδου», τόνισε. Ενώ, πρότεινε στους εκπροσώπους του κατασκευαστικού κλάδου να καταθέσουν άμεσα τις κοινές τους προτάσεις προς στην πολιτική ηγεσία της χώρας, σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, «έτσι ώστε να εμπεδωθούν οι συνθήκες διαφάνειας και λογοδοσίας που θα δώσουν νέα πνοή στον κλάδο, προκειμένου να υπάρξει πραγματικό αποτέλεσμα σε πραγματικό χρόνο», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, τόνισε ότι «παγίως το μεγαλύτερο πρόβλημα για την παραγωγή έργου, μέσα από τη θεσμοθέτηση ενός νομικού πλαισίου, δεν είναι τόσο αυτή κάθε αυτή η νομοθεσία, αλλά οι τρόποι και τα κενά καταστρατήγησής της. Απαιτείται λοιπόν τάχιστη και απόλυτη θεσμική θωράκιση, αλλά και συμμόρφωση. Ο έλεγχος, η λογοδοσία, αλλά και η απόδοση ευθυνών ακόμα και ποινικών σε περιπτώσεις καταστρατήγησης, είναι εκ των ων ουκ άνευ».

Όσον αφορά το ΤΜΕΔΕ, ο κ. Μακέδος ανέφερε:

«Συνεχίζουμε να διεκδικούμε τις επιστροφές των πρόσθετων εγγυήσεων χρημάτων, που έχουν καταβληθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ την 1/1/2017 και που σήμερα βρίσκονται στον ΕΦΚΑ, 7,5 εκατομμύρια ευρώ συναδέλφων που δεν μπορούν να επιστραφούν. Εργαζόμαστε για την ψηφιοποίηση του αρχείου των παλαιών εγγυητικών, τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, τη σύνθεση των προτάσεων για συνέργειες και συνεργασίες  με το ΕΤΕΑΝ και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ διεκδικούμε αταλάντευτα την ολοκλήρωση της μεταβίβασης περιουσίας του ΤΜΕΔΕ».