Υποβλήθηκε η υποψηφιότητα του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για ένταξή στον Διεθνή Οργανισμό Εγγυοδοσίας «European Association of Guarantee Institutions» (AECM)

Με στόχο την τόνωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ο πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, υπέβαλε σήμερα στις Βρυξέλλες την υποψηφιότητα του Ταμείου για την ένταξή του στον Διεθνή Οργανισμό «European Association of Guarantee Institutions» (AECM). Πρόκειται για έναν πανευρωπαϊκό εγγυοδοτικό Φορέα, ο οποίος αποτελείται από 42 μέλη, από 26 χώρες. Στην 25ετή λειτουργία του έχει παράσχει εγγυητικές σε περισσότερες από 2,8 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ μόνο το 2016 εγκρίθηκαν εγγυητικές ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σκοπός της υποψηφιότητας, που υπέβαλε ο κ. Μακέδος στη Γενική Γραμματέα του AECM, Katrin Sturm, είναι να γίνουν οι απαραίτητες διεργασίες, ώστε στη Γενική Συνέλευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του  Οργανισμού, η οποία θα λάβει χώρα στη Βαρσοβία στις 14 Ιουνίου 2018, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. να αποτελέσει μέλος του.

Ο πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., Κωνσταντίνος Μακέδος, δήλωσε μετά την παρουσίαση:

 «Αποτελεί στρατηγικό στόχο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η στήριξη των Ελλήνων Μηχανικών και η τόνωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί την ατμομηχανή της αγοράς. Βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας του Ταμείου η αρωγή τού υψηλά καταρτισμένου τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού της χώρας μας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και η ουσιαστική συμβολή μας για μία πραγματική ανάπτυξη στη χώρα.

Η παρουσία μας στις Βρυξέλλες, για την υποβολή της υποψηφιότητας του Ταμείου για ένταξή του ως πλήρες μέλος του AECM,  μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε.

Προσδοκούμε ότι τον Ιούνιο στη Βαρσοβία, στη Γενική Συνέλευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του AECM, η αίτηση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. θα γίνει αποδεκτή, προκειμένου το Ταμείο μας να αποτελέσει μέλος του διεθνούς οργανισμού. Ενός οργανισμού, για τον οποίο αισθανόμαστε ότι η ταύτιση των ενδιαφερόντων μας, μας προσφέρει σημαντικές δυνατότητες να συνεργαστούμε με τον πλέον δημιουργικό τρόπο.   

Εργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα και με κάθε μέσο για τη συλλογική ευημερία και προκοπή, γιατί πιστεύουμε πάνω απ΄ όλα στο εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας, το οποίο αποτελεί και Ευρωπαϊκό κεφάλαιο και το οποίο παραμένει αναξιοποίητο. Εργαζόμαστε συστηματικά έτσι, ώστε οι Έλληνες Μηχανικοί και η Ελληνική οικονομία να «τρέξουν» άμεσα σε ένα κοινό Ευρωπαϊκό δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης. Στον δρόμο που μας αξίζει».

Η συμμετοχή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ως μέλος στον ευρωπαϊκό φορέα εγγυοδοσίας AECM είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς το Ταμείο θα έχει, εκτός των άλλων, διαρκή ενημέρωση σχετικά με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, που τυχόν επηρεάζουν τα συστήματα εγγυοδοσίας.

Επίσης, θα εκπροσωπούνται τα συμφέροντά του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα έχει άμεση επαφή με ευρωπαϊκούς θεσμούς και άλλους οργανισμούς, προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία του διεθνώς.

Υπογραμμίζεται ότι το Ταμείο επιθυμεί τη συμμετοχή του στον διεθνή οργανισμό, καθώς οι δραστηριότητές του ταυτίζονται με το πεδίο δραστηριοτήτων του AECM και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, στην παρουσίαση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ο κ. Μακέδος προέβη σε εκτενή ανάλυση της εταιρικής δομής και λειτουργίας του Ταμείου, παρουσίασε διεξοδικά τους στόχους, που υλοποιήθηκαν το 2017 και παρέθεσε τις προοπτικές του Ταμείου για το 2018. Επίσης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον μετασχηματισμό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών,  παρουσιάζοντας τις νέες υπηρεσίες του Ταμείου: e-Πρωτόκολλο, e-Εγγυητικές, e-Εγκυρότητα.

AECM

Ο διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός «European Association of Guarantee Institutions» (AECM) ιδρύθηκε το 1992 στις Βρυξέλλες και έχει 42 μέλη, που δραστηριοποιούνται σε 26 χώρες της Ε.Ε., καθώς επίσης τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, τη Ρωσία και την Τουρκία. Τα μέλη του είναι ιδιωτικοί φορείς εγγυοδοσίας, καθώς και δημόσια ιδρύματα, τα οποία αποτελούν είτε ταμεία εγγυοδοσίας είτε Αναπτυξιακές Τράπεζες με τμήμα εγγυοδοσίας. Κοινός στόχος των μελών είναι η παροχή εγγυητικών δανείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που παρουσιάζουν ένα υγιές οικονομικό πλάνο, αλλά δεν μπορούν να παράσχουν επαρκείς τραπεζικές εγγυήσεις.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του AECM: http://aecm.eu/