Επιλύονται χρόνια προβλήματα για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Με τις δύο σχετικές εγκυκλίους που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιος Πετρόπουλος αποσαφηνίζεται αφενός δεν απαιτείται πλέον αναδρομική καταβολή εισφορών σε ό,τι αφορά την Ειδική Προσαύξηση και αφετέρου καθορίζεται η ημερομηνία αναδρομικής διαγραφής του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.

Η πρώτη εγκύκλιος διευκρινίζει ότι μετά την κατάργηση της Ειδικής Προσαύξησης με το Ν. 4387/2016, οι ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ δεν υποχρεούνται στην αναδρομική καταβολή εισφορών για το διάστημα από 1/7/2011 έως 31/12/2014.

Ενώ με τη δεύτερη εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η αναδρομική διαγραφή των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ ανατρέχει στην ημερομηνία διαγραφής τους από το ΤΕΕ, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στη Νομαρχία.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος:

«Πρόκειται για δύο ρυθμίσεις που ανακουφίζουν χιλιάδες συναδέλφους μας και αποτελούσαν πάγια αιτήματά μας εδώ και καιρό. Τόσο η κατάργηση της αναδρομικής καταβολής εισφορών σε ό,τι φορά την Ειδική Προσαύξηση, όσο και ο εξορθολογισμός της ημερομηνίας αναδρομικής διαγραφής των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ήταν προβλήματα που μας απασχόλησαν έντονα, καθώς αποτελούσαν όχι μόνο ζητήματα οικονομικής και ασφαλιστικής φύσης, αλλά κυρίως ζητούμενα αποκατάστασης της δικαιοσύνης. Δε θα κουραστούμε και δε θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε για την ευημερία του κλάδου και για την πλήρη αποκατάσταση του επαγγέλματός μας. Σε όλα τα επίπεδα. Στόχος παραμένει η βιώσιμη ανάπτυξη. Καθώς, χωρίς μηχανικούς στη δουλειά και υγιή αγορά, δεν νοείται παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται ρητά στην εγκύκλιο που απαλλάσσει τους ασφαλισμένους από την αναδρομική καταβολή εισφορών, «η Ειδική Προσαύξηση καταργήθηκε αναδρομικά από 1/1/2016. Συνεπώς, κατά την κατάργηση της Ειδικής Προσαύξησης η είσπραξη των ανωτέρω αναδρομικών οφειλών εκκρεμούσε. Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει πλέον λόγος είσπραξης των εν λόγω οφειλών για την Ειδική Προσαύξηση από την αναδρομική εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων ν.3986/2011».

Τέλος, όπως υπογραμμίζει η εγκύκλιος σχετικά με την αναδρομική διαγραφή ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ: «για την αντιμετώπιση περιπτώσεων, όπου μέχρι 31/12/2016 προκύπτει διαφορετική ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης βάσει των σχετικών δηλώσεων της Νομαρχίας και του ΤΕΕ, λόγω αναδρομικής διαγραφής από το ΤΕΕ, θεωρούμε ότι ως ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει να λαμβάνεται η ημερομηνία διαγραφής από το ΤΕΕ, και όχι εκείνη της υποβολής της δήλωσης στη Νομαρχία, δεδομένου ότι η διαγραφή από το ΤΕΕ συνεπάγεται την απώλεια της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και όχι η σχετική δήλωση στη Νομαρχία.