Οι εγγυητικές του ΤΜΕΔΕ γίνονται δεκτές στα προγράμματα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Από την 26η Ιανουαρίου 2018, οι εγγυητικές του ΤΜΕΔΕ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) γίνονται δεκτές στα προγράμματα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 για τη λήψη προκαταβολής για την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτση η οποία δημοσιεύτηκε την περασμένη Παρασκεύη  και αφορά στην υλοποίηση των έργων των Δικαιούχων στη Δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” αναφέρεται ρητά στην πρώτη ερώτηση-απάντηση ότι οι εγγυητικές του ΤΜΕΔΕ είναι επιλέξιμες για τη λήψη προκαταβολής.

Η εν λόγω αποδοχή θα ισχύσει ανάλογα και στις δράσεις για τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα, την Αναβάθμιση των ΜΜΕ και στις Δράσεις Τουρισμού, όπου αντίστοιχα θα εκδοθούν ερωτήσεις-απαντήσεις για την υλοποίηση των έργων των Δικαιούχων.