Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Μαΐου 2017 της Attica Bank

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Μαΐου 2017 των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.

Κατεβάστε ολόκληρη την Απόφαση ΓΣ Attica Bank