Επιστροφή – Εκκαθάριση Πρόσθετων Ασφαλειών που εκδόθηκαν μέχρι 31.12.2016

Αγαπητά Μέλη,
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το χρονίζον πρόβλημα της επιστροφής – εκκαθάρισης των πρόσθετων ασφαλειών σε μετρητά για τις εγγυητικές επιστολές, που είχαν εκδοθεί μέχρι 31.12.2016 από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ, αντιμετωπίζεται οριστικά.

Το ΤΜΕΔΕ και η Διοίκησή του, στο πλαίσιο της διασφάλισης της περιουσίας του Ταμείου και προς χάριν της επιτέλεσης των λειτουργιών που του έχουν ανατεθεί από το νόμο, και εν τέλει προς όφελος της οικονομίας της χώρας, αλλά και της ενίσχυσης των πιστούχων του, έχει από την έναρξη της λειτουργίας του, προβεί στην με κάθε νόμιμο τρόπο εξώδικη και δικαστική διεκδίκηση της επιστροφής στο Ταμείο των πρόσθετων ασφαλειών, τις οποίες είχαν καταβάλει οι πιστούχοι του πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2016 στο τ. ΤΣMΕΔΕ και ΕΤΑΑ, για έκδοση εγγυητικών επιστολών. Μάλιστα, η σχετική αγωγή του Ταμείου κατά του “e-ΕΦΚΑ” έχει ήδη συζητηθεί ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.

Έως σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα των εργοληπτών και μελετητών δημοσίων έργων, οι τεχνικές εταιρείες και πρωτίστως οι πιστούχοι του Ταμείου Μηχανικοί – και τους ευχαριστούμε για αυτό- έχουν σταθεί αλληλέγγυοι και αρωγοί στην εν λόγω προσπάθεια προάσπισης των εννόμων συμφερόντων του Ταμείου και έχουν στηρίξει εμπράκτως όλες τις διεκδικήσεις του, παρεμβαίνοντας, μάλιστα, νομίμως υπέρ του Ταμείου σε κάθε διαδικασία σχετική με την επιστροφή των πρόσθετων αυτών εγγυήσεων.

Εν αναμονή της έκδοσης της σχετικής απόφασης από τη Δικαιοσύνη και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας που επικρατούν στην αγορά και τις δυσμενέστατες συνέπειες της επιδημίας COVID -19, το ΤΜΕΔΕ εκτελώντας με απόλυτη ευθύνη τη λειτουργία του και διαφυλάττοντας συγχρόνως στο ακέραιο την περιουσία του με την ολοκλήρωση των έννομων διεκδικήσεών του, αποφάσισε την επιστροφή στους δικαιούχους πιστούχους του των παραπάνω πρόσθετων εγγυήσεων.

Ως εκ τούτου, καλούμε τους συναδέλφους, των οποίων οι διασφαλιζόμενες δια πρόσθετων ασφαλειών εγγυητικές επιστολές που εκδόθηκαν από τη μερίδα τους έχουν επιστραφεί στο ΤΜΕΔΕ, να υποβάλουν την επισυναπτόμενη αίτηση, ώστε, συνυπολογιζόμενων τυχόν οφειλών τους προς το Ταμείο, να καταστεί δυνατή η άμεση επιστροφή των ποσών που τους αναλογούν.

Για το ΤΜΕΔΕ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικής Διαχείρισης
Μαρία Παπάλου

Κατεβάστε την αίτηση από εδώ.