Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ :

αATTICA BANK: IBAN GR 12 0160 0650 0000 0008 5029 193

   β) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΙΒΑΝ GR 77 0110 0400 0000 0400 1390 097 ΚΑΙ

ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ POS ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το ΤΜΕΔΕ

Δυσκολία ανάγνωσης; Αλλάξτε captcha