Ο Πρόεδρος , ο Αντιπρόεδρος , τα Τακτικά καθώς και τα αναπληρωματικά Μέλη του Δ.Σ. της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ε.Τ.Α.Α. είναι

A/A ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Αναπληρωματικό Μέλος
1. Μακέδος Κωνσταντίνος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εκπρόσωπος ΤΕΕ Θεόδωρος Βασιλείου
2. Κολοβός Ανδρέας

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος ΤΕΕ Κιμπιζής Κων/νος
3. Καρκαντζός Ξενοφών

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων και Εργοδοτών Πάνας Αντώνιος
4. Τσουρέκας Δημήτριος

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων και Εργοδοτών Βλάχος Γεώργιος
5. Παναγιώτης Μούζιος

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων και Εργοδοτών Τριανταφυλλοπούλου Πλουμίτσα
6. Φιλιππίδης Αθανάσιος

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Συνταξιούχων Κατσούλης Ιωάννης
7. Χρυσομάλλη-Μυλωνά Δήμητρα

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Προϊστ/νη Εποπτεύοντος Υπουργειου Μαθιουδάκη Ιωάννα

Η θητεία του Συμβουλίου είναι για τρία (3) χρόνια.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το ΤΜΕΔΕ

Δυσκολία ανάγνωσης; Αλλάξτε captcha