Κατηγορία Ανακοινώσεις
Δημοσίευση

Ενημέρωση ΤΜΕΔΕ την παράταση πληρωμής εισφορών

Αγαπητοί συνάδελφοι,   Όπως γνωρίζετε από 1.1.2017 λειτουργεί το ΤΜΕΔΕ ως καθολικός διάδοχος του ΤΣΜΕΔΕ στους τομείς εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, ενώ οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις έχουν [...]

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Δημοσίευση

Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών Β’ εξαμήνου 2016 των Μηχανικών

Σας κοινοποιούμε την αριθ. 11/3/20-1-2017 (ΑΔΑ: 7ΑΧΛ465ΧΠΙ-ΖΞΖ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ με την οποία αποφασίστηκε η παράταση μέχρι 31-3-2017 της καταβολής των εισφορών του [...]

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Δημοσίευση

Λειτουργία Περιφερειακών Τμημάτων του Ε.Φ.Κ.Α

Αθήνα, 24/01/2017 Αρ. Πρωτ. 230   Θέμα: Λειτουργία Περιφερειακών Τμημάτων και Γραφείων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Φ.Κ.Α από 1/1/2017   Σας γνωρίζουμε ότι, οι [...]

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Δημοσίευση

Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών B εξαμήνου 2016

Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών β εξαμήνου 2016 των μηχανικών (Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών β εξαμήνου 2016 των μηχανικών) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 3/20-1-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ 11 [...]

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Δημοσίευση

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 (Εγκύκλιος για μπλοκάκια)

Σας γνωρίζουμε ότι με την παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016, ρυθμίζεται η ασφάλιση των προσώπων της παρ. 1 του ίδιου άρθρου που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους [...]

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Δημοσίευση

Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2017

Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017 Με τις διατάξεις των [...]

page 1 of 2