Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε
ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε
ΜΑΧΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.
ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Σ.Α.Τ.Ε.
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.
ΑΡΓΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Τ.Ε.Ε.
ΓΛΕΖΟΣ ΦΛΩΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Τ.Ε.Ε.
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.
ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε