Επικοινωνία

Η ενημέρωση – δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., γίνεται κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού σε συνδυασμό με οποιαδήποτε τυχόν προγενέστερη ενημέρωση έχει γίνει στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997 ή/και άλλων διατάξεων

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας

  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.
  Διεύθυνση: Π. Π. Γερμανού 3-5, 105 61 Αθήνα
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3740209

 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.
  Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις παρακάτω διευθύνσεις
  Διεύθυνση: Π. Π. Γερμανού 3-5, 105 61 Αθήνα
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3740529
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3740209
  E-mail: contact-dpo@tmede.gr

 • Επικοινωνήστε με το ΤΜΕΔΕ

  Email: info@tmede.gr
  Τηλέφωνο: 210 3740301
  Τηλέφωνο: 210 3740304

 • Επικοινωνήστε με τις e-Εγγυητικές


  Τηλέφωνο: 210 3740551
  Τηλέφωνο: 210 3740535
  Τηλέφωνο: 210 3740550
  Τηλέφωνο: 210 3740158
  Τηλέφωνο: 210 3740405

 • Επικοινωνήστε με το e-Πρωτόκολλο

  Τηλέφωνο: 210 3740153

 • Επικοινωνήστε με την e-Εγκυρότητα

  Τηλέφωνο: 210 3740405

 • Επικοινωνήστε με τις e-Διακηρύξεις

  Τηλέφωνο: 210 3740557

 • Ενημερώσεις από το ΤΜΕΔΕ

 • Ωράριο Επικοινωνίας

  Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή τις ώρες 08:00 – 16:00.

Που θα μας βρείτε