Διαγωνισμοί

Κατεβάστε τη Διακήρυξη εδώ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/07/2021.

  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΕΔΕ Ν.Π.Ι.Δ.)»

Κατεβάστε τη Διακήρυξη εδώ.